Lista postępowań

Części 1-25 z 190  pokazuj  pozycji

Kategoria
BZP-WPP-2374-1-19-DT-PN-SZ/2020 Zakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów, uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-27 2020-08-04 10:00 --
BZP-ZZP-2374-46-BAF-4.8-MZ/2020 Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu 34 szt. fabrycznie nowych klimatyzatorów przenośnych BLAUPUNKT Moby Blue S09E lub równoważnych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Dostawy Wiele 2020-07-27 2020-08-03 11:00 --
BZP-WPP-2374-1-18-DT-PN-TK/2020 Najem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-22 2020-08-10 10:00 --
BZP-ZZP-2374-39-BAF-4.8-UM/2020 Naprawa fragmentu attyki na dachu budynku MSWiA przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Roboty budowlane Wiele 2020-07-22 2020-07-31 13:00 --
BZP-ZZP-2374-40-BAF-4.8-MS/2020 Wykonanie i dostawa druków dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-07-17 2020-07-29 11:00 --
BZP-ZZP-2374-35-DAiPM-4.8-MS/2020 Wydruk 25 000 egzemplarzy publikacji pn. Broszura edukacyjna dla młodzieży „Nie jesteś na sprzedaż” oraz konfekcjonowanie i dystrybucja do 17 miejsc docelowych na terenie Polski Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-07-17 2020-07-27 11:00 --
BZP-WPP-2374-1-16-DAP-PN-AO/2020 „Usługi wsparcia procesu przeprowadzania kontroli projektów w ramach Działania 2.18 PO WER” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-16 2020-07-24 10:00 --
BZP-ZZP-2374-43-BAF-4.8-UM/2020 Budowa budynku gospodarczego (kontenerowego) przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie wraz z robotami towarzyszącymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Roboty budowlane Wiele 2020-07-15 2020-07-29 11:00 2020-07-31
BZP-WPP-2374-1-14-DT-PN-SZ/2020 Zakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów, uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-08 2020-07-16 10:00 --
BZP-ZZP-2374-33-DT-4.8-UM/2020 Wsparcie techniczne i rozbudowa licencji dla oprogramowania VMWare WorkSpace ONE Advanced Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-07-08 2020-07-16 10:00 --
BZP-ZZP-2374-36-DKS-4.8-UM/2020 Odnowienie na okres 12 miesięcy 4 sztuk licencji na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL ML MULTI Team Subscr. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Dostawy Wiele 2020-07-08 2020-07-16 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-15-DT-PN-SZ/2020 Modernizacja ściany wizyjnej wraz z dedykowanym procesorem obrazu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-06 2020-07-22 11:00 --
BZP-ZZP-2374-30-BAF-4.8-MS/2020 Przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy instalacji hydrantowych i gaśnic w obiektach oraz pojazdach służbowych MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-06-30 2020-07-20 11:00 --
BZP-ZZP-2374-38-BAF-4.8-MZ/2020 Wykonanie symulacji komputerowej CFD instalacji oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych w klatkach schodowych w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-06-29 2020-07-21 11:00 --
BZP-ZZP-2374-34-BAF-4.8-MS/2020 Budowa budynku gospodarczego (kontenerowego) przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie wraz z robotami towarzyszącymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Roboty budowlane Wiele 2020-06-26 2020-07-08 11:00 --
BZP-ZZP-2374-31-BAF-4.8-MS/2020 Wykonanie robót związanych z dostosowaniem i zabezpieczeniem pomieszczeń nr 350 - 352 dla Biura Ministra - utworzenie strefy ochronnej w budynku przy ul. Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Roboty budowlane Wiele 2020-06-26 2020-07-09 11:00 --
BZP-ZZP-2374-37-DT-4.8-UM-/2020 Zakup i wdrożenie systemu do zdalnej pomocy użytkownikom usług teleinformatycznych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-06-25 2020-07-03 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-17-DT-PN-TK/2020 Zakup i dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne dla systemu F5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-23 2020-07-01 10:00 --
BZP-ZZP-2374-29-BAF-4.8-MZ/2020 Wykonanie symulacji komputerowej CFD instalacji oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych w klatkach schodowych w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-06-18 2020-06-25 11:00 --
BZP-ZZP-2374-27-DT-4.8-UM/2020 Świadczenie usługi zapewnienia łącza dostępowego do sieci Internet Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-06-18 2020-06-23 14:00 --
BZP-ZZP-2374-24-BKSiO-4.8-MZ/2020 Przeprowadzenie indywidualnych kursów języków obcych dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-06-16 2020-06-25 12:00 --
BZP-WPP-2374-1-8-BAF-PN-BS/2020 Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych i usług konserwacyjnych w obiektach MSWiA w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-15 2020-06-30 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-10-DSM-PN-AO/2020 „Zakup usług tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz wynajem kabin wraz ze sprzętem do tłumaczenia symultanicznego na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-15 2020-07-22 10:00 --
BZP-ZZP-2374-28-DT-4.8-UM/2020 Zakup i wdrożenie systemu do zdalnej pomocy użytkownikom usług teleinformatycznych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-06-10 2020-06-19 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-9-DT-PN-AS/2020 Zakup i dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne dla systemu F5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-09 2020-06-18 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa