Lista postępowań

Części 1-25 z 204  pokazuj  pozycji

Kategoria
BZP-ZZP-2374-63-DT-4.8-UM/2020 Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Dostawy Wiele 2020-09-29 2020-10-08 11:00 2020-10-27
BZP-ZZP-2374-56-BAF-4.8-MS/2020 Oczyszczenie i uporządkowanie Terenu MSWiA oraz wykonanie rozbiórek niektórych obiektów przy ul. Taborowej 33a w Warszawie – I Etap – rozbiórka torów kolejowych i modernizacja garażu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Roboty budowlane Wiele 2020-09-28 2020-10-07 11:00 2020-10-15
BZP-WPP-2374-1-21-BAF-PN-AS/2020 Wymiana ogrodzenia, naprawa cokołów oraz nawierzchni chodnikowo-drogowych na terenie nieruchomości przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-09-16 2020-10-02 10:00 --
BZP-ZZP-2374-32-DWRMNE-4.8-MZ/2020 Wykonanie, utrzymanie i udostępnianie w Internecie systemu teleinformatycznego wspierającego proces przyznawania dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-09-15 2020-09-24 10:00 2020-10-27
BZP-ZZP-2374-51-DAP-4.8-MS/2020 Przygotowanie ekspertyzy pn. Ocena dostępności źródeł danych z systemów sprawozdawczości budżetowej JST do wykorzystania w Systemie Monitorowania Usług Publicznych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-09-07 2020-09-11 11:00 2020-10-27
BZP-ZZP-2374-59-DT-4.8-MZ/2020 zakup licencji oprogramowania Microsoft Office 365 E1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Dostawy Wiele 2020-09-04 2020-09-10 12:00 2020-10-27
BZP-ZZP-2374-58-DPP_4.8-MZ/2020 wykonanie Rocznego Raportu z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-08-27 2020-09-03 11:00 2020-10-27
BZP-ZZP-2374-57-DT-4.8-MZ/2020 Zakup usługi dostępu do sieci Internet Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-08-26 2020-09-02 12:00 2020-10-27
BZP-WPP-2374-1-20-BAF-PN-BS/2020 Przebudowa szybu windy wraz z wymianą dźwigu oraz całodobowym serwisem, przeglądami i konserwacją przez okres 36 miesięcy, w budynku MSWiA zlokalizowanym przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-08-18 2020-09-10 10:00 --
BZP-ZZP-2374-48-DT-4.8-UM/2020 Zakup usługi dostępu do sieci Internet Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-08-12 2020-08-21 12:00 2020-10-27
BZP-ZZP-2374-50-BAF-4.8-MZ/2020 Wykonanie symulacji komputerowej CFD instalacji oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych w klatkach schodowych w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-08-11 2020-08-18 13:00 2020-10-27
BZP-ZZP-2374-41-DAP-4.8-UM/2020 Opracowanie i redakcję Poradnika dostępności w samorządzie oraz realizację działań upowszechniających informacje zawarte w Poradniku w postaci szkoleń i doradztwa dla podmiotów, których projekty zostaną rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu pn. Dostępny samorząd” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-08-04 2020-08-17 10:00 2020-10-27
BZP-ZZP-2374-49-BAF-4.8-UM/2020 Budowa budynku gospodarczego (kontenerowego) przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie wraz z robotami towarzyszącymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Roboty budowlane Wiele 2020-08-03 2020-08-19 11:00 2020-10-27
BZP-WPP-2374-1-19-DT-PN-SZ/2020 Zakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów, uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-27 2020-08-04 10:00 --
BZP-ZZP-2374-46-BAF-4.8-MZ/2020 Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu 34 szt. fabrycznie nowych klimatyzatorów przenośnych BLAUPUNKT Moby Blue S09E lub równoważnych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Dostawy Wiele 2020-07-27 2020-08-03 11:00 2020-10-27
BZP-WPP-2374-1-18-DT-PN-TK/2020 Najem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-22 2020-08-10 10:00 --
BZP-ZZP-2374-39-BAF-4.8-UM/2020 Naprawa fragmentu attyki na dachu budynku MSWiA przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Roboty budowlane Wiele 2020-07-22 2020-07-31 13:00 2020-10-27
BZP-ZZP-2374-40-BAF-4.8-MS/2020 Wykonanie i dostawa druków dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-07-17 2020-07-29 11:00 2020-10-27
BZP-ZZP-2374-35-DAiPM-4.8-MS/2020 Wydruk 25 000 egzemplarzy publikacji pn. Broszura edukacyjna dla młodzieży „Nie jesteś na sprzedaż” oraz konfekcjonowanie i dystrybucja do 17 miejsc docelowych na terenie Polski Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-07-17 2020-07-27 11:00 2020-10-27
BZP-WPP-2374-1-16-DAP-PN-AO/2020 „Usługi wsparcia procesu przeprowadzania kontroli projektów w ramach Działania 2.18 PO WER” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-16 2020-07-24 10:00 --
BZP-ZZP-2374-43-BAF-4.8-UM/2020 Budowa budynku gospodarczego (kontenerowego) przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie wraz z robotami towarzyszącymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Roboty budowlane Wiele 2020-07-15 2020-07-29 11:00 2020-07-31
BZP-WPP-2374-1-14-DT-PN-SZ/2020 Zakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów, uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-08 2020-07-16 10:00 --
BZP-ZZP-2374-33-DT-4.8-UM/2020 Wsparcie techniczne i rozbudowa licencji dla oprogramowania VMWare WorkSpace ONE Advanced Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-07-08 2020-07-16 10:00 2020-10-27
BZP-ZZP-2374-36-DKS-4.8-UM/2020 Odnowienie na okres 12 miesięcy 4 sztuk licencji na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL ML MULTI Team Subscr. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Dostawy Wiele 2020-07-08 2020-07-16 10:00 2020-10-27
BZP-WPP-2374-1-15-DT-PN-SZ/2020 Modernizacja ściany wizyjnej wraz z dedykowanym procesorem obrazu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-06 2020-07-22 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa