Lista postępowań

Części 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

Kategoria
BZP-WPP-2374-1-34-DZIK-PN-TK/2019 Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-07 2020-09-28 10:00 --
BZP-ZZP-2374-32-DWRMNE-4.8-MZ/2020 Wykonanie, utrzymanie i udostępnianie w Internecie systemu teleinformatycznego wspierającego proces przyznawania dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-09-15 2020-09-24 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-21-BAF-PN-AS/2020 Wymiana ogrodzenia, naprawa cokołów oraz nawierzchni chodnikowo-drogowych na terenie nieruchomości przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-09-16 2020-10-01 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa