Lista postępowań

Części 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

Kategoria
BZP-WPP-2374-1-34-DZIK-PN-TK/2019 Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-07 2020-08-28 10:00 --
BZP-ZZP-2374-49-BAF-4.8-UM/2020 Budowa budynku gospodarczego (kontenerowego) przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie wraz z robotami towarzyszącymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Roboty budowlane Wiele 2020-08-03 2020-08-19 11:00 --
BZP-ZZP-2374-41-DAP-4.8-UM/2020 Opracowanie i redakcję Poradnika dostępności w samorządzie oraz realizację działań upowszechniających informacje zawarte w Poradniku w postaci szkoleń i doradztwa dla podmiotów, których projekty zostaną rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu pn. Dostępny samorząd” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-08-04 2020-08-17 10:00 --
BZP-ZZP-2374-50-BAF-4.8-MZ/2020 Wykonanie symulacji komputerowej CFD instalacji oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych w klatkach schodowych w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-08-11 2020-08-18 13:00 --
BZP-ZZP-2374-48-DT-4.8-UM/2020 Zakup usługi dostępu do sieci Internet Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-08-12 2020-08-19 14:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa