Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB)

 • Numer postępowania BZP-WPP-2374-1-34-DZIK-PN-TK/2019
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2020-10-09 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert/wniosków)
  Publikacja ogłoszenia w strefie publicznej::
  2020-05-07
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-05-31
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Instrukcja:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Forma przesłania dokumentu: *
  Dodaj plik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w całej UE. Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych, co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych. Od października 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia będzie przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Aby uzupełnić JEDZ wybierz "Przystąp do postępowania", następnie zaloguj się i kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ" na zakładce "Ogłoszenie/Dokumenty zamówienia".

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-05-07 09:23 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-05-07 09:23 0.15 MB
  icon SIWZ_SRB.pdf 2020-05-07 09:23 1.22 MB
  icon SOPZ_Załącznik nr 1 do Umowy.pdf 2020-05-07 09:23 2.32 MB
  icon Umowa SRB_Załącznik nr 11 do SIWZ.pdf 2020-05-07 09:23 1.12 MB
  icon Umowa_SRB_załączniki 3-10 do Umowy.pdf 2020-05-07 09:23 0.97 MB
  icon Umowa ppdo_załącznik nr 12 do Umowy.pdf 2020-05-07 09:23 0.95 MB
  icon Załączniki 2-8, 10 do SIWZ - edytowalne.docx 2020-05-07 09:23 0.25 MB
  icon II Ogłoszenie o zmianie terminu skł. ofert.pdf 2020-06-19 09:16 0.07 MB
  icon II Ogłoszenie o zmianie terminu skł. ofert.pdf 2020-06-19 09:29 0.07 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  icon Odpowiedzi na pytania 1-4.pdf 2020-05-15 14:12 0.57 MB
  icon Kopia porozumienia POPC.PDF 2020-05-15 14:12 1.05 MB
  icon Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.pdf 2020-05-19 12:10 0.52 MB
  icon 2020.05.18_odwołanie SIWZ_MSWiA_SRB - Asseco.pdf 2020-05-19 12:10 12.6 MB
  icon Enigma - 2020.05.18 odwołanie MSWiA.pdf 2020-05-19 12:10 1.7 MB
  icon Sygnity SA - SRB - odwołanie-sig.pdf 2020-05-19 12:10 0.47 MB
  icon Informacja o uwzględnieniu odwołań i zmianie treści ogłoszenia - SIGN.pdf 2020-06-03 13:38 0.63 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert - 2020-OJS108-262806-pl.pdf 2020-06-05 09:19 0.07 MB
  icon Informacja o zmianie treści ogłoszenia.pdf 2020-06-17 15:12 0.53 MB
  icon II Ogłoszenie o zmianie terminu skł. ofert.pdf 2020-06-19 09:16 0.07 MB
  icon II Ogłoszenie o zmianie terminu skł. ofert.pdf 2020-06-19 09:38 0.07 MB
  icon Informacja o zmianie treści ogłoszenia.pdf 2020-07-15 10:27 0.54 MB
  icon III Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.pdf 2020-07-17 08:50 0.07 MB
  icon Informacja o zmianie treści ogłoszenia.pdf 2020-07-21 17:20 0.53 MB
  icon Pismo - Odpowiedzi na zapytania 5-818.pdf 2020-07-22 14:09 0.45 MB
  icon Zadane pytania i odpowiedzi 5-818.pdf 2020-07-22 14:09 1.23 MB
  icon Zadane pytania i odpowiedzi 5-818.xlsx 2020-07-22 14:09 0.21 MB
  icon Aktualny SIWZ_SRB.pdf 2020-07-22 14:09 1.2 MB
  icon Aktualny SIWZ_SRB -tr. zmian.pdf 2020-07-22 14:09 1.27 MB
  icon Aktualny SOPZ_Załącznik nr 1 do Umowy.pdf 2020-07-22 14:09 2.34 MB
  icon Aktualny projekt Umowy SRB.pdf 2020-07-22 14:09 0.78 MB
  icon Aktualny projekt Umowy SRB tryb zmian.pdf 2020-07-22 14:09 0.91 MB
  icon SRB_aktualny Zał nr 12 do Umowy.pdf 2020-07-22 14:09 1.08 MB
  icon SRB_aktualny Zał nr 12 do Umowy - Um. pow. pdo tr. zm..pdf 2020-07-22 14:09 1.08 MB
  icon Aktualne załączniki 2-10 do SIWZ.docx 2020-07-22 14:09 0.25 MB
  icon IV ogłoszenie o zmianie.pdf 2020-07-23 09:49 0.13 MB
  icon Pismo - Aktualizacja załącznika nr 5 do SIWZ.pdf 2020-07-24 16:03 0.36 MB
  icon Aktualny załącznik 5 do SIWZ.pdf 2020-07-24 16:03 0.38 MB
  icon Aktualny załącznik 5 do SIWZ.docx 2020-07-24 16:03 0.09 MB
  icon Wyjaśnienie do treści SIWZ.pdf 2020-07-31 14:40 0.79 MB
  icon Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.pdf 2020-08-04 10:29 0.52 MB
  icon Odwołanie Pentacomp_SRB_20200803.pdf 2020-08-04 10:29 0.72 MB
  icon Odwołanie Sygnity _SRB_20200803.pdf 2020-08-04 10:29 0.41 MB
  icon Odwołanie WASKO_SRB_20200803.pdf 2020-08-04 10:29 1.5 MB
  icon Informacja o zmianie treści ogłoszenia.pdf 2020-08-05 10:04 0.53 MB
  icon V ogłoszenie o zmianie.pdf 2020-08-07 08:11 0.07 MB
  icon Informacja o zmianie treści ogłoszenia.pdf 2020-08-24 11:57 0.53 MB
  icon VI ogłoszenie o zmianie.pdf 2020-08-26 10:48 0.07 MB
  icon Informacja o zmianie treści ogłoszenia.pdf 2020-09-15 15:06 0.53 MB
  icon VII ogłoszenie o zmianie.pdf 2020-09-18 07:59 0.05 MB
  icon Pismo - Infromacja o zmianach SIWZ i SOPZ i terminie składania ofert.pdf 2020-09-24 11:24 0.38 MB
  icon Aktualny SOPZ_Załącznik nr 1 do Umowy_stan na 20200924.pdf 2020-09-24 11:24 2.48 MB
  icon Aktualna_Umowa_projekt_20200924.pdf 2020-09-24 11:24 1.2 MB
  icon Aktualny Załacznik nr 2 do SIWZ - Form ofertowy - oświadczenie.docx 2020-09-24 11:24 0.1 MB
  icon Aktualny Załacznik nr 2 do SIWZ - Form ofertowy - oświadczenie.pdf 2020-09-24 11:24 0.61 MB
  icon Wyjaśnienia do odpowiedzi cz 1.pdf 2020-09-24 11:24 0.54 MB
  icon Wyjaśnienia do odpowiedzi cz 2.pdf 2020-09-24 11:24 0.44 MB
  icon Pismo - Aktualizacja Zał nr 2 do SIWZ.pdf 2020-09-25 15:08 0.36 MB
  icon Aktualny Załacznik nr 2 do SIWZ - Form ofertowy - oświadczenie.pdf 2020-09-25 15:08 0.61 MB
  icon Aktualny Załacznik nr 2 do SIWZ - Form ofertowy - oświadczenie.docx 2020-09-25 15:08 0.1 MB
  icon VIII Ogłoszenie o zmianie.pdf 2020-09-26 10:39 0.07 MB
  icon Informacja o zmianie treści ogłoszenia.pdf 2020-10-02 12:27 0.53 MB
  icon IX Ogłoszenie o zmianie.pdf 2020-10-05 06:44 0.07 MB
  icon Pismo - Odpowiedzi na zapytania 819-887.pdf 2020-10-05 17:17 0.44 MB
  icon Odpowiedzi na pytania 819-887.pdf 2020-10-05 17:17 0.57 MB
  icon Odpowiedzi na pytania 819-887.xlsx 2020-10-05 17:17 0.07 MB
  icon Wyjaśnienia - Platforma Market Planet - Rundy.pdf 2020-10-08 13:14 0.36 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB) 8 000 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-10-09 15:25 -
  icon Publiczna sesja otwarcia ofert Publiczna sesja otwarcia ofert 2020-10-09 12:26 -
  icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-12-29 17:33 -
  icon Unieważnienie czynności wyboru oraz ponowny wybór oferty najkorzystniejszej 2021-03-10 14:57 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa